RESSAM TURAN ENGİNOĞLU


Açıklama:
Kategori: KÖŞE YAZILARI
Eklenme Tarihi: 25 Mart 2013
Geçerli Tarih: 21 Ekim 2018, 06:19
Site: anamursedir-anamur dergi
URL: http://www.anamursedir.com/yazar.asp?yaziID=1348


        RESSAM TURAN ENGİNOĞLU

1953 Tire doğumlu Turan Enginoğlu,  1971-1973 yılları arasında İlkokul öğretmenliğinin ardından çok sevdiği resim sanatına ilk adımı atarak, 1977 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Bölümünü bitirmiştir. Trabzon Güzel Sanatlar Galerisinde müdürlük görevini 3 yıl boyunca sürdürmüş, 1980 yılında Birleşmiş Ressam ve Heykeltıraşlar Derneği üyesi olmuş, 1987 Yılında Sanatta Yeterliliğini almış,  ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Ana bilim Dalında Başkanlık görevine atanmıştır.

 

 

 

Enginoğlu’nun resimlerine baktığımızda, köy sokakları ve evler ağırlıklı tablolarda doğaya, naturel yaşama, teknik olarak yağlıboya resimlerinde kendine özgü bir çalışma biçimi görülmektedir. İnce boya sürüşlerinden kalın boya sürüşlerine, koyu değerlerden açık değerlere doğru geliştirdiği bu çalışma biçimi renkli boya tercihleriyle sanatçıyı renkçi, biçimci, dışavurumcu bir arayış içine sokmaktadır. Yağlıboyalarındaki sokaklar ve kırmızı çatılar sanatçının dışavurumcu ifadesinin adeta uygulama alanlarıdır. Sanatçının diğer bir yönü de yaptığı suluboya çalışmalarıdır. Suluboya Ressamlar Grubunun ilk üyelerinden olup 1977 den bu güne açılan tüm sergilerine katılmıştır. Sanatçının büyük boyutlu suluboya resimlerinde tekniğinin verdiği rahatlıkla figür ağırlıklı konular işlenmiştir.

          

Enginoğlu’nun; 1985 - Efes Müzesi jüri özel ödülü,1986 - Efes Müzesi yarışmalı sergisi ödülü, 1999 - İzmir Resim ve Heykel Müzesi Resim ödülü bulunmakla beraber, sanat yaşamı boyunca yurt içi- dışı birçok sanat çalış tayları ve sergilemelerde yer almıştır.

           

Sanatçı halen çalışmalarını İzmir’de ki atölyesin de sürdürmektedir.

            

Sanatçı gözüyle;

“Konu sanatın bir elemanı değildir. Ancak sanatçının izleyicisine bir hediyesi olabilir. Sanatçının bu hediyesi, eserinin toplumun çoğunluğu tarafından kabulünü kolaylaştıracaktır. Bu kabulleniş sanatçının eserlerinin sanatsal niteliğinin arttığı anlamına gelmez. Böyle bir yanılgı, kendini topluma beğendirme isteği sanatçının bir üst statüye geçmesine engeldir. Bu durum sanatçının aynı yerde kalmasını sağlar. Statü değiştirmek sanatçının kendi isteğine ve cesaretine bağlıdır.”

 

 

 

                   

    

                        

 

                      

                      

 

İletişim; turanenginoglu@gmail.com 

               http://www.facebook.com/turanenginoglu 

                             http://enginoglusanat.com/